Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
live to see you Lord Chan-
cellor.
You are very complimentary,
Jones, but I'm afraid there's no
such luck in store for me.
Who knows ? all things come
to him who waits.
I am afraid I shall have to
wait a very long time.
You were always very clever
at school and college, De Lacy,
and spoken of as a young man
of great promise.
That will do Jones, that will
do. 1 must be off, and I sup-
pose you must be getting back
lo luncheon?
Yes, but to-morrow afternoon,
if you; have nothing else to do,
we'll go for a stroll together.
Very well, till to-morrow then
at 3 o'clock.
Good bye old fellow.
Good bye.
AT HOME.
Well my love, and what have
ven dat ge Lord Kanselier (1)
wordt.
Nu vleit ge mij te veel, Jones;
zulk een geluk geloof ik niel
dal er voor mij is weggelegd.
Wie weet ? Wanneer ge maar
geduld hebt en wacht.
Ik vrees dal ik dan zeer lang
zal moeten wachten.
Ge waart altijd zeer knap op
school en op de colleges, de
Lacy, en men noemde je een
veelbelovend jong mensch.
Genoeg, Jones, genoeg! Nu
moet ik weg, en ik veronderstel
dal jij ook naar huis moet om
koffie le drinken, niel?
Ja, maar wanneer ge morgen
middag niels bijzonders le doen
hebt, daa zullen we le zamen
een loopje gaan doen.
Heel goed, dan tol drie uur
morgen middag.
Dag, onwe jongen.
Dag kerel. Bonjour!
TE HUIS.
En nu liefste, vertel me eens
(1) Lord Chancellor kan ook vertaald worden als opperste rechter, of
minister van justitie-