Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
parly at our house to-day, come
and dine with us?
I havn't my dress clothes
with me.
Oh never mind! I'll explain
to the company thai you have
only run up to town just for
a day or two.
Well I'd rather not under the
circumstances, another lime I
shall be very glad.
Well, what have you been
doing with yourself since I last
saw you?
I have been reading rather
hard for one thing, and doing
a little bit of shooting now and
then.
What are you reading for?
Don't you know? I am read-
ing for Ihe Bar.
Law is a dry subject isn't
it?
Well some people think so,
but I find it very interesting.
If that's Ihe case, you '11 no
doubt be a great man, one of
these days, and perhaps I shall
geven thuis een dineetje van
daag. Kom bij ons dineeren?
Ik heb geen zwarten rok met
toebehooren bij me.
O dal is minder! Ik zal wel
aan 't gezelschap zeggen, dat
ge maar zoo en passant voor
een paar dagen in de stad
zijl.
Neen, onder de gegeven om-
standigheden doe ik het maar
liever niet. Een anderen keer
met pleizier.
En nu, zeg me eens wat gij
alzoo uitgevoerd hebt sedert ik
u gezien heb.
In de eerste plaats heb ik
nog al sterk gestudeerd, en ben
nu en dan een beetje uil jagen
geweest.
Waar studeert ge voor?
Weet ge dat niet ? Ik studeer
in de rechten.
De rechten? Dat is oen droog
vak, is 'i niet?
Och sommige menschen den-
ken er zoo over, maar ik vind
hel zeer belangwekkend.
In dal geval zult ge nog eens
een beroemd man worden, en
zal ik hel misschien nog bele-