Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
very prelty too, in fact quite a
belle.
belle,
Yes, she is considered very
good looking.
And is very rich I believe?
Fairly well. Her father gave
her £ 10,000 (ten thousand
pounds) on her Wedding day
and I suppose she'll have another
ten thousand when he dies.
You're a lucky dog, Jones!
A beautiful wife, accomp-
lished, amiable, and twenty
thousand pounds!
Do you think so?
What a question! don't you
think so yourself?
Well I suppose I may think
myself tolerably lucky.
Lucky! I should think so
indeed ! I wish I could get such
luck. But what are you going
to do this evening? Can't we
go and have a bit of dinner
together and talk over old limes?
Not to-day, we have a dinner
ook zeer lief uitziet, ja zelfs
eene schoonheid mag worden
genoemd.
Ja, zij wordt voor zeer mooi
gehouden.
En zeer rijk, geloof ik?
Tamelijk. Haar vader heeft
haar £ 10,000 (tien duizend
pond) mee ten huwelijk gege-
ven, en ik geloof, dat ze nog
tien duizend krijgt, wanneer hij
sterft.
Ge zijt een geluksvogel, Jones.
Eene vrouw die schoon, ont-
wikkeld en beminnelijk is, en
nog twintig duizend pond op
den koop toe.
Vindt ge?
Wat eene vraag! Denk jij er
zelf dan niet zoo over?
Nn ja, ik denk, dat ik me
zelf tamelijk gelukkig mag
rekenen.
Gelukkig! Nu dat zou ik
denken. Ik wou dat mij zulk
geluk beschoren was. Maar wat
ga je van avond doen? Kunnen
we niet samen gaan dineeren
en een beetje over den ouden
tijd praten?
Neen, van daag niet. We