Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
where we stayed ten days.
What do you think of Paris?
A dehghtful city. My wife
was charmed with it.
And how did ,you manage
about the language? I don't
think you speak much French,
do you?
Well, I can't say that my
knowledge of French is very
good, but my wife speaks the
language wonderfully well. In
fact she was taken for a French
woman.
Dear me! you surprise me.
Where did she learn the lan-
guage?
Oh, she was at a boarding
school in France when a girl.
Then I suppose she is very
accomplished.
Yes, she has received a first
class education, and is naturally
clever. She speaks several lan-
guages, and plays and sings
beautifully.
I hear, Jones, that she is
gegaan, waar we tien dagen
vertoefden.
Hoe vindt je Parijs? (Wat
zeg je van Parijs?)
Eene prachtige stad; mijne
vrouw was er erg mee inge-
nomen.
En hoe hebt ge 't met de
taal gemaakt? Ik geloof niet
dat ge goed met Fransch op
de hoogte zijt, wel?
Ik moet bekennen, dal mijne
kennis van 't Fransch niet zeer
groot is, maar mijne vrouw
spreekt die taal uitstekend. Om
je de waarheid le zeggen werd
zij voor eene Fransche dame
gehouden.
Inderdaad, je verbaast me.
Waar heeft zij die taal ge-
leerd?
O, zij is als meisje op eene
kostschool in Frankrijk geweest.
In dat geval zal zij wel zeer
ontwikkeld zijn.
Ja, zij heeft de beste opvoe-
ding genoten en is van nature
knap. Zij spreekt verscheidene
talen en speelt en zingt prachtig.
En ik hoor, Jones, dal zij er