Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
sir, tor thi' hair. A never t'aihng
remedy sir.
Not this morning thank you,
I am rather in a hurry. Next
time.
Good morning sir, hope you'll
soon pay us another visit.
THE MEETING.
Why Jones is that you?
Well I am glad to see you,
how are you old boy?
Oh first class thank you.
How are you ?
Capital, never was better in
my life. And so you are spliced
eh? how long have you been
back from your honeymoon?
Oh, a little more than a fort-
night.
And where are you living
now, because I must come and
look you up, and pay my respects
to M''^ Jones.
Acacia Villa,
Stoke Newington Road.
Where did you spend your
honeymoon ?
First of all we went to Paris,
laten zien, mijnheer? Een onfeil-
baar middel mijnheer.
Van morgen niet, dank je,
ik heb wat haast. Een volgen-
den keer.
Morgen, mijnheer, 'k houd
me gerecommandeerd. (Bij ge-
legenheid als 't u belieft.)
DE ONTMOETING.
Hé, Jones, jij daar?
Nu ik ben blij dat ik je
zie, hoe gaat het, ouwe jon-
gen?
Bijzonder, dank je,
Hoe is 't met jou?
Uitstekend, nooit beter ge-
weest. En zoo ben jij getrouwd
hé? hoe lang ben je van je
huwelijksreisje terug?
Ruim veertien dagen.
En waar woon je nu, want
ik moet je eens een bezoek
brengen en mijne opwachting
bij mevrouw Jones maken.
Villa Acacia.
Stoke Newington weg.
Waar hebt ge de wittebroods-
weken doorgebracht?
Eerst zijn we naar Parijs