Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
thin on tlie top, sir. Better try
a bottle of our celebrated lotion
sir, makes the hair grow on
the baldest spots.
I hope I'm not going to get
bald!
It looks very much like it
sir. Use our lotion sir, and
you'll never be bald to the day
of your death sir. Which side
do you part your hair sir?
On the left.
Thank you sir. Would you
like to be shampooed?
No thank you, not to-day.
Have I taken otf enough sir ?
Yes, rather too much, my
pimple is gone.
Ah sir, you are very facetious,
a good heart sir, a good heart.
Now what have I to pay you ?
8'' (eight pence) sir please.
Now allow me to show you
a bottle of our celebrated lotion.
op de kruin, mijnheer. U moest
eens eene flesch van ons be-
roemd eltxer probeeren mijnheer,
dat doet het haar op de kaalste
plekken groeien.
Ik hoop dat ik niet kaal zal
worden !
Het ziet er toch wel naar
uil, mijnheer. Gebruik ons
middel mijnheer, en u zult
nooit kaal worden, zoolang als
u leeft. Waar draagt u de schei-
ding, mijnheer?
Links.
Dank u. Wilt u 't hoofd ook
gewasschen hebben?
Neen, dank je, van daag niet.
Is 't zoo kort genoeg, mijn-
heer? (Heb ik er zoo genoeg
afgenomen ?)
Ja, wel wat te veel: mijn
puist is weg.
U houdt van grappen, mijn-
heer. Teeken van een goed hart,
mijnheer, een goed hart.
Hoeveel ben ik u schuldig?
Wat krijgt u van me?
(acht stuivers) als 't u
belieft.
Mag ik u nu eens eene flesch
van ons beroemd haarmiddel