Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
and had a great many valuables
in Ihe house.
This Ihe murderers knew.
They broke open the sate,
and got off with every thing it
contained.
Good Heavens, you have cut
off my pimple!
Beg pardon, sir; you moved
rather suddenly and Ihe razor is
a «leetlc" bit too sharp.
But it's bleeding very fast,
it's running all down my cheek.
A mere scratch sir, a mere
scratch. I'll stop it for you in
an instant.
But as I was telling you of
this dreadful murder ....
Oh never mind the murder,
I'm afraid you 'II murder me
if you are not more careful!
Beg pardon sir, beg pardon.
Accidents will happen some-
limes. Now your hair sir.
Will you have much taken
off sir?
No, not loo much.
Your hair is getting rather
en had eene menigte voorwerpen
van waarde in huis.
De moordenaars wisten dit.
Zij braken de brandkast open
en hebben zich met den geheelen
inhoud uit de voeten gemaakt.
Hemel, je hebt mijn puistje
afgesneden!
Neem mij niel kwalijk, mijn-
heer; u bewoog zich nog al
plotseling en het scheermes is
een klein beetje le scherp.
Maar het bloedt hevig, het
loopt me bij de wang neer.
't Is maar een heel klein
schrammetje, mijnheer. Ik zal
hel dadelijk doen ophouden.
Maar ik was bezig u van
dien vreeselijken moord te ver-
lellen ....
Och wal kan mij dien moord
schelen, ik vrees, dal je mij
nog zult vermoorden, als je
niet voorzichtiger zijt.
Pardon, mijnheer, pardon.
Een ongeluk zit in een klein
hoekje. Nu uw haar, mijnheer.
Will u er veel af hebben,
mijnheer?
Neen, niel te veel.
Uw haar begint dun te worden