Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
inucli lallicr on me, it's going
up my nose.
Very sorry Sir, is it better
now ?
Yes, thanii you.
Have you read about the great
murder Sir?
No, what murder is it ?
Oh frightful Sir. frightful!
A beautiful young girl living
with her grandmother in the
Edgeware Road was brutally
murdered last night. Her head,
completely severed from the body,
was found in the room in a
pool of blood and the old lady
was discovered in another room
with wounds all over her body.
I hope Ihey have discovered
the murderers?
Not yet, though the police are
on their track.
Whal is supposed to have been
the cause of the murder?
The love of money, sir, the
love ol money, which is the root
of all evil.
The old lady was very rich
op mijn gezicht gesmeerd, ze
zit mé in den neus.
'I Spijt me wel, mijnheer.
Is het zoo beter?
Ja, dank je.
Heeft u van den vreeselijken
moord gelezen, mijnheer?
Neen; welken moord bedoel je.
O, 't is verschrikkelijk, mijn-
heer, verschrikkelijk! Een aan-
vallig meisje, dat met hare
grootmoeder in de Edgeware
Road woonde, is gisteren avond
wreed vermoord. Haar hoofd,
dat totaal van den romp was
afgesneden, vond men in de
kamer le midden van een plas
bloed, en men vond in eene
andere kamer de oude vrouw,
wier geheele lichaam met won-
den bedekt was.
Ze hebben toch hoop ik de
moordenaars ontdekt ?
Nog niet, maar de politie is
hen op 't spoor.
Wat houden ze voor de oor-
zaak van den moord?
De zucht naar geld, mijnheer,
de zucht naar geld, dat de
wortel is van alle kwaad.
De oude dame was zeer rijk