Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
AT THE HAIRDRESSER'S.
Your hair cul Sir ?
Yes, but first of ail you must
shave me. Are your razors
sharp ?
Yes Sir, they are perfect.
Joe, lather this gentleman.
Now Sir, lean your head a
little more back. Sir.
That's it Sir, thank you.
Gently! gently! I have a
pimple on that side.
I'll be very careful Sir.
Your razor cuts very well.
Yes Sir, our customers are
always satisfied. We have never
yet had the misfortune to cut
anyone.
I am very glad lo hear it.
I hope you'll never cul any
of your friends.
Ah ! Ah ! that's very good.
You are a joker, I see Sir.
That boy has put a little loo
BIJ DEN KAPPER.
Haarsnijden, mijnheer?
Ja, maar eerst even scheren.
Zijn uwe scheermessen goed
scherp ?
Jawel, mijnheer, zij zijn
perfect.
Jo, zeep jij dien heer eens in.
't Hoofd een klein beetje meer
achterover, mijnheer, als 't u
belieft.
Zoo is 'l goed, mijnheer ; ik
dank u.
Voorzichtig, voorzichtig! Ik
heb een puistje aan dien kant.
'k Zal zeer voorzichtig zijn,
mijnheer.
Dat mes scheert heel pleizierig.
Ja, mijnheer; onze klanten
zijn ook altijd tevreden. Wij
hebben nog nooit het ongeluk
gehad van iemand te snijden.
't Doet me pleizier dat te
hooren.
Ik hoop dat ge nooit iemand
uwer vrienden zult snijden. (1)
Neen, maar die is goed. Ik
zie dat u van gekheid maken
houdt, mijnheer.
Die jongen heeft te veel zeep
(d) Met snijden wordt hier eigenlijk bedoeld verzaken.