Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
I want the heels flat, and
the toes square.
Yes Sir, I will make them
very comfortable for you.
When can you let me have
IheiTi, and what will they cost?
I am afraid we cannot let
you have them this week Sir,
we are so very busy, but you
shall have them without fail
next Tuesday morning.
Well, that will do, so long
as I have them not later than
nine o'clock.
I will not fail Sir, to send
them in time.
Very good, but you have not
yet told me the price.
You want them made o!' Ihe
best leather I suppose?
Most decidedly.
Then the price will be 35/-
(Ihirly five shilbngs) Sir.
That is rather dear, is it
not ?
Not at all Sir. A pair of
Ik houd van lage hakken en
breede punten.
Goed, mijnheer. Ik zal ze heel
gemakkelijk voor u maken.
Wanneer kunt u mij ze
bezorgen, en wat moeten ze
kosten ?
Ik ben bang dat wij ze u
van deze week niet meer kun-
nen bezorgen, mijnheer, want
wij hebben hel zeer druk, maar
u zult ze zonder mankeeren
Dinsdagmorgen thui§ hebben.
Nu, dal is goed ; als ik ze
maar niet later dan negen uur
krijg.
Ik zal niet in gebreke blijven
ze u op tijd te zenden, mijnheer.
Heel goed, maar u hebt me
nog niet gezegd wat ze kosten
moeten.
Ik denk dat u ze van 't besle
leer gemaakt wilt hebben, niet
waar ?
Ja zeker.
Dan zullen ze 35/- (vijf en
dertig shilhngs) moeten kosten,
mijnheer.
Dat is nog al veel, is 't
niet ?
In 't geheel niet, mijnheer.