Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
recoiiimencl. The paper is good,
the edges are gilt, and each
volume contains six first class
engravings.
Let me see what the notes
are like.
They are most copious sir,
and explain everything that
requires to be explained.
Are you quite sure about
that?
The critics, sir, were unani-
mous in praising them.
If you like I will show you
some of the reviews.
Well, I don't think I can do
better than take that one.
£ (3.10.0, (six pound ten)
did you say?
Yes sir.
How much discount do you
allow ?
Three pence in the shilling
sir.
Now I want a complete set
of Dickens's works, printed
on good thick paper and illus-
trated throughout.
This set in sixteen volumes.
der kunnen aanbevelen. Het
papier is goed, 't is verguld
op snee, en elk deel bevat zes
uitmuntende gravures.
Laat mij eens zien welke
aanteekeningen er bij zijn.
Zij zijn zeer uitvoerig, mijn-
heer, en verklaren alles wat
noodzakelijk is.
Zijt ge daar wel zeker van?
De recensenten hebben ze een-
stemmig geprezen, mijnheer.
Wanneer u wilt, kan ik u
wel eenige beoordeelingen laten
zien.
In dat geval kan ik, dunkt
mij, niet beier doen dan die
te nemen.
£ 6.10.0, (zes pond tien)
zei u?
Ja mijnheer.
Hoeveel korting geeft u?
Drie stuivers op den shilling,
mijnheer.
Nu moet ik nog een coiiti-
pleet stel van Dickens' werken
hebben, op goed dik papier
gedrukt en geheel geïllustreerd.
Dit stel, in zeventien deelen,