Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Good day Madam, thank you.
Good day, Sir.
AT THE BOOKSELLER'S.
I have been looking over my
old books my dear, and find
that I have not half enough to
fill the bookshelves. I think you
are going out shopping all the
morning, are you not?
Yes, there are many little
knic-knacs darling that I find
I want.
Very well, you go and do
your shopping, and I'll run
round to the bookseller's and
look out a few books.
Very well darling, good bye,
till luncheon time.
Good bye my pet, take care
ol yourself.
What is the best German
Dictionary that you have?
We have a great many in
slock sir, but I believe Fliigel's
is considered the best.
Dag mevrouw, uw dienaar,
(dank u).
Dag, mijnheel'.
IN DEN BOEKWINKEL.
Ik heb mijne oude boeken
eens doorgesnuffeld, mijne waar-
de, en zie dat ik er niet half
genoeg heb, oiti de planken le
vullen. Ik geloof dat je van
morgen winkelen (1) gaat, is
hel niet zoo?
Ja. er zijn nog ver.'jchillende
kleinigheden, die ik zie dal ik
noodig heb, beste man.
Goed, ga jij maar winkelen,
dan ga ik naar den boekhan-
delaar om eenige boeken uil le
zoeken.
Goed beste; tol koffiedrinken.
Dag kind, neem je in acht,
hoor.
Welke is de beste Duilsche
Diclionnaire, die u hebt?
Wij hebben een grooten voor-
raad, mijnheer, maar die van
Flügel wordt geloof ik voor de
beste gehouden.
(1) to stiop. Winkelen t;aan. Kan natuurlijk ook veitaalil woiden door
boodschappen gaan doen.