Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
liogany seat.
1 Clock. 1 barometer.
1 large hanging lamp.
1 large mat and three small
ones.
Now I'll just select the suites
lor the other bedrooms, and
then I'll send you a list of all
the articles required in the
kitchen and elsewhere, such as
[)Ots, pans, brushes, kettles etc.
Very well Madam, we will
see that you have every thing
that you require and that nothing
be wanting. Please leave il to
us Madam, I am sure you must
be very tired.
I am indeed tired Mr. Maple
and shall be glad to get home.
I suppose we shall be having
some of the things to-morrow?
Yes Madam my men will be
at the house the tirst thing in
the morning.
hoedenstandaard. 1 Mahonyhou-
ten bank.
1 Klok. 1 barometer.
1 groote hanglamp.
1 groote en drie kleine
matten.
Nu zal ik nog even de ameu-
blementen voor de andere slaap-
kamers uitkiezen; en dan zal
ik u eene lijst zenden van alle
voorwerpen, die noodig zijn in
de keuken en in andere gedeel-
ten van het huis, zooals pot-
ten, pannen, vegers en borstels,
ketels etc.
Goed, mevrouw. We zullen
zorgen dat u alles krijgt wat
u noodig hebt en dat er niets
aan ontbreekt Laat u het maar
gerust aan ons over, mevrouw,
ik ben overtuigd dat u reeds
erg moe zijt.
Ik ben zeer vermoeid, mijn-
heer Maple, en zal blij zijn als
ik thuis ben. Mag ik vertrou-
wen dat we reeds morgen
sommige van de bestelde voor-
werpen thuis zullen hebben ?
Ja, mevrouw, mijne bedien-
den zullen morgen vroeg bij
u zijn.