Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
I had better stop now. Good
morning IVK. Maple, I shall be
here again this afternoon at
three o'clock.
Good morning, Madam.
Good morning, Sir.
Allow me to open the door.
Same subject continued.
Good afternoon, M*". Maple.
Good afternoon, Madam.
Now tirst of all, I think we'll
arrange about the things for the
best bedroom.
One large bedstead, with
si)ring mattress, bed, bolster,
pillows, and every thing com-
plete.
Perhaps you would like to
see a nice bedroom suite,
Madam? If you come to the
showrooms, you'll see every
thing there, as il would be in
a roonj.
I think that suite will do
very nicely. Will you please put
down two sets of ware; also
dat ik nu niaar beter doe er
uit le scheiden. Dag, mijnheer
Maple, ik kotn vanmiddag om
drie uur terug.
Dag mevrouw.
Dag mijnheer
Yer^iun mij de deur voor u
le openen.
Vervolg van hetzelfde onderwerp.
Goeden middag, mijnheer
Maple.
Dag mevrouw.
Mij dunkt, dat we nu voor
alles maar eens mei hel meu-
bilair voor de mooiste slaap-
kamer moesten beginnen.
Een groot ledikant met spring-
veèren matras, bed, peluw, kus-
sens, en alles compleet.
Zoudt u misschien ook een
mooi slaapkamer-ameublement
willen zien, mevrouw ? Wanneer
u mei itiij naar hel magazijn
wilt gaan, dan kunt u alles
zien, precies zooals hel in eene
kamer zou zijn.
Dal ameublemonl zal wel
goed zijn. Wilt u nog twee
siel voor de waschtafel opschrij-