Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Yes dear, but I should like
you to see what I choose.
Very well, I will pop in
again in the course of the mor-
ning and see how you are get-
ting on. Good bye dear for the
present.
Now Mr. Maple, I want every-
thing for my daughter to be
very good.
Certainly madam, what room
shall we begin with?
I think we had better take
the drawing room first.
Very well madam.
Let me see a very nice suite
of furniture for that.
Whal colour would you
prefer ?
I think I'll have yellow satin
for the'colour.
Would you like the wood in
rose, ebony, or mahogany?
I think I should prefer rose
wood.
How do you like this suite
.Madam?
Ja, beste, maar ik zou gaarne
hebben, dat ge zaagt wat ik
kies.
Goed. Ik zal in den loop van
den morgen nog eens aankomen
om te zien hoe't gaal. Bonjour,
lot straks.
Nu moet u er om denken,
mijnheer Maple, dat ik voor
mijne dochter alles van de beste
kwaliteit wil hebben,
Natuurlijk, mevrouvv. Met
welke kamer zullen wij beginnen?
Mij dunkt, we zullen maar
een aanvang maken mei het
salon.
Goed mevrouw.
Laat me daarvoor nu eens
c(!n mooi ameublement zien.
Welke kleur verkiest u?
Geel satijn dunkt me.
En zoudt u rozenhout, eb-
benhout of mahonyhout willen
hebben ?
Ik geloof dat ik de voorkeur
aan rozenhout zou geven.
Hoe bevalt u dit ameuble-
ment, mevrouvv?