Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
pose you know my daughter has
got married!
Yes sir, I read it in the
papers.
You can supply me with every
thing, I suppose?
Yes sir, we are complete House
Furnishers, and what we haven't
got we can get for you. The
furnilure is for your daughter
I presume?
Yes, we want to have every-
thing ready for her by the lime
she comes back from her ho-
neymoon.
When win that be, sir?
Six weeks from to-day.
Do you think you can man-
age to get everything in order
by that time?
Oh yes sir, we employ a great
number of hands, and could
have il ready in a week, if
necessary.
Very well, now let me see.
I think I had better let you
and M" Brett arrange every-
thing. Don't you think so my
dear?
bileerd hebben. U weet zeker
dal mijne dochter gehuwd is?
Jawel mijnheer, ik heb het
in de krant gelezen.
ü kunt mij immers alles
leveren, niet waar?
Ja, mijnheer, wij zijn leve-
ranciers van complete inboedels,
en wat wij niet voorradig hebben,
kunnen we voor u laten komen.
Het meubilair is zeker voor uwe
dochter, niet waar?
Ja; wij wenschen alles voor
haar klaar te hebben tegen den
tijd dat zij van hare huwelijks-
reis terugkeert.
En wanneer zal dat zijn,
mijnheer?
Van daag over zes weken.
Denkt ge dal ge tegen dien
lijd alles in orde kunt hebben?
Zeker, mijnheer, wij hebben
een massa bedienden, en zouden
het des noods in eene week
klaar kunnen hebben.
Heel goed. Nu laat eens zien:
mij dunkt het was maar beter
indien ik alles door u en me-
vrouw Breit liet regelen. Dunki
je dal ook niel, lieve?