Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
What's the best remedy for
sea sickness?
According to my opinion the
best plan is, to make a good
substantial meal before you start,
and lo have a good glass of
brandy and water.
I wish I had known that
before captain, it's too late now.
I begin to feet queer.
Better go below then, and
turn in.
I like to stay on deck as
long as I can. 1 am always sick
in the cabin.
Well, take care you don't get
blown away.
My word, what a wave that
w^as, I am almost drowned!
Better take my advice, sir,
and go below.
1 think I had, but I can
scarcely stand on my legs: what
a terrible sea!
Yes it is, hold tight, mind
you don't gel swept away.
Bebbington. — /Hat agues.
Wat is hel besle middel legen
zeeziekte?
Volgens mijn oordeel is het
besle middel om, alvorens te
vertrekken, (link te eten, en een
goed glas cognac en water le
nemen.
Ik wou dal ik dal eerder ge-
weten had, kapitein; nu is liet
le taal. Ik begin al misselijk
le worden.
Dan zou ik maar gauw naar
beneden gaan en in mijn bed
kruipen.
Ik blijf liefst zoo lang mogelijk
op 't dek. In de kajuit ben ik
altijd naar.
Nu pas maar op dal ge niet
weg waait.
Mijn hemel, wal eene golf was
dat; ik ben haast verdronken.
U deedl beter mijn raad te
volgen, mijnheer, en naar be-
neden le gaan.
Ik denk het ook, maar ik
kan bijna niet op mijne beenen
staan; wat eene verschrikke-
lijke zee!
U hebt gelijk; tioud u goed
vast: pas op dal ge niet over
boord slaat.
H