Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
When does she start?
About ten minutes sir.
All tickets ready!
Steward, take these things
down to the first cabin, and keep
a nice berth for me.
Will you have a top or a
bottom one sir?
A bottom one please.
All right sir.
What sort of a passage are
we going to have, Captain?
Well, I am afraid, it will be
very rough. There's a stiff breeze
and its right in our teeth.
I am sorry to hear that Cap-
tain, I am a bad sailor.
Do you suffer from sea sick-
ness?
Yes, terribly.
I expect you 'II have a good
many to keep your company
to night.
Oh dear that is bad news!
Hoe laat vertrekt ze?
Over tien minuten, mijnheer!
Alle kaartjes gereed houden.
Breng deze bagage naar be-
neden in de eerste kajuit, hof-
meester, en reserveer eene mooie
kooi voor me.
Wilt u eene boven- of eene
beneden kooi, mijnheer?
Eene beneden kooi als je-
blieft.
Heel goed, mijnheer.
Hoe denkt u, dat de over-
tocht zal zijn, kapitein?
Nu, ik vrees dat het zeer
onstuimig weer zal zijn. Er is
een flinke bries en we hebben
den wind vlak van voren.
Het spijt me dit te hooren,
kapitein; ik kan toch al niet
goed tegen de zee (1).
Hebt u last van zeeziekte?
Ja, verschrikkelijk.
Ik verwacht dal 't u van
nacht niel aan lolgenoolen zal
ontbreken.
Och hé, dat is eene slechte
voorspelling.
(1) Letterlijk vertaald: Ik ben een slei'ht matroos.