Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
How I he train rocks! does
il not?
Yes il always does on this
lino They call il the London,
Dover, and Smashem.
Do they indeed? Well I hope
we shall not get smashed.
Do you often travel this line?
Yes I come this way nearly
every week.
Oh then you are used to il.
Yes I ought to be, but I
can't say that I Ukc being
rocked about so.
A good shaking does us good
sometimes
I am afraid we shall be more
shaken up on board !
Are we there?
Yes, can't you smell the
sea air?
Yes I can, and there's the
harbour.
Here we are at last!
ON BOARD THE STEAMER.
This way to the steamer gen-
tlemen, this way to the stea-
mer !
Hé, wat schommelt die trein,
niet waar?
Ja, dat doet hij gewoonlijk
op deze lijn. iMen noemt hem
de Londen, Dover en Smakhem.
Waarlijk? Ik hoop maar dal
we niet verbrijzeld zullen worden.
Maakt u deze reis dikwijls?
Ja, bijna iedere week.
O, dan zijt gij er aan gewoon.
Dal moest ik zijn, maar
toch kan ik niel zeggen dal
ik er van houd zoo heen en
weer geschud le worden.
Eene flinke schudding is wel
eens goed voor ons.
Ik vrees dal we aan boord
nog wel wal meer geschud
zullen worden.
Zijn we er?
Ja, kunt u de zeelucht niet
ruiken?
Ja: en daar is de haven.
Eindelijk zijn we er.
AAN BOORD DER STOOMBOOT.
Dezen weg naar de stoom-
boot, heeren, dezen weg naar
de stoomboot!