Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Bring my things from the
Cloak Boom, and meet me on
the Platlorm.
All right Sir.
And secure me a confortable
seat in a first Class Smoking
Compartment.
Very well Sir.
Now ladies and gentlemen
take your seats please.
Any more for Dover?
Wail a moment guard, there's
a gentleman coming in there.
He must look sharp, or we
shall have to go without him.
Here he comes.
Hurry up Sir, the train is
just off.
Have you seen that my luggage
is all right?
Yes Sir, it is behind.
I am only just in time eh!
A close shave sir, a very
close shave Sir, I thought you
would have been left behind.
Is that enough?
Yes Sir, thank you, very
much obliged.
Breng (Haal) mijne bagage
uil de kleedkamer en kom op
hel perron weer bij me.
Heel goed, mijnheer!
En zorg dal ik eene goede
plaats krijg in een rook-coupé
eerste klasse.
Zeer goed, mijnheer.
Dames en heeren, instappen
alsjeblieft.
Nog iemand voor Dover?
Een oogenblikje conducteur,
daar komt nog een heer aan.
Dan moet hij vlug zijn, of
we zullen zonder hem moe-
ten gaan.
Daar is hij al.
Vlug wal, mijnheer, de trein
staal op 'l punt van vertrek.
Hebl ge goed voor mijne
bagage gezorgd?
Ja wel, mijnheer, ze is in
den laalslen wagen.
Ik ben nog maar juist bij
tijds, hé?
Op 'l nippertje, mijnheer, op
'l nippertje. Ik was bang, dal
u zoudt moeten achterblijven.
Is dal voldoende?
Ja mijnheer, dank u, zeer
verplicht mijnheer.