Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
itiey may be happy and lucky
all their lives.
There's a half a crown for
you, go and drink their healths
with your friends.
Thank you Sir, you are very
kind.
There will be tine goings on
in the village to-night, for Miss
Brett was beloved by every one.
Her father has sent word to
the landlord of the Red Lion,
that he is to see that we all
thoroughly enjoy ourselves at
his expense.
Well my good woman, I hope
you will. Good day to you.
Good day to you Sir, God
bless you !
AT THE RAILWAY STATION.
Here we are on the platform.
Porter, where is the booking
office ?
First to the right sir.
Please give me a ticket for
Dover.
Single or return ?
How long is a nsturn ticket
available for.?
dat hun geheele leven gelukkig en
voorspoedig moge zijn, mijnheer.
Hier hebt ge een daalder, ga
met uwe vrienden op de ge-
zondheid van het echtpaar
drinken.
Dank u wel, mijnheer, u is
wel vriendelijk.
Daar zal wat drukte in 't
dorp zijn van avond, want
juffrouw Brett was bij iedereen
bemind. Haar vader heeft den
waard van «de Pioode Leeuw»
laten zeggen, dat hij zorg moei
dragen, dat we ons allen flink
op zijne kosten vermaken.
Wel vrouwtjelief, dat hoop
ik. Goeden dag.
Goeden dag, mijnheer, God
zegene u!
AAN HET SPOORWEGSTATION.
Hier zijn we op het perron.
Kruier, waar is het loket?
Eersten hoek rechts, mijnheer.
Een kaartje voor Dover als
'l u belieft.
Enkele reis of retour?
Hoe lang is een retour
geldig ?