Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
What is his name?
I believe il is Jones Sir, but
I am not quite sure.
They say the young lady is
very rich, is that true ?
Yes Sir, she is very rich and
very good; she is the sweetest
young lady I ever saw.
We, poor folks, shall miss
her !
There goes the Clergyman sir,
it is nearly eleven o'clock. The
carriages will soon be here.
Won't you go and see the wed-
ding Sir?
Yes I think I will.
Look Sir, there is the Bride
and the Bridegroom. Is she
not beautiful?
She is indeed, very beautiful.
Here come the Bridesmaids.
Are they not prettily dressed?
The organ is beginning lo
play, we mustn't talk now.
Now the ceremony is over.
See how they are pelting the
Bride and Bridegroom with rice.
What is Ihe meaning of that?
I suppose il means sir that
Hoe heel hij ?
Jones geloof ik, mijnheer;
maar ik weet hel niet zeker.
Men zegt dal de jonge dame
zeer rijk is; is dat waar?
Jawel, mijnheer; zij is heel
rijk en heel goedhartig; zij is
de liefste jonge dame, die ik
ooit gezien heb.
Wij, armen, zullen haar
missen !
Daar gaal de dominee, mijn-
heer ; hel is bijna elf uur. De
rijtuigen zullen weldra hier zijn.
Gaat u de irouvvplechligheid
niet bijwonen, mijnheer ?
Ja, ik denk het wel.
Zie, mijnheer, daar zijn bruid
en bruidegom. Is zij niel
schoon ?
Inderdaad, zij is zeer schoon.
Daar komen de bruidsmeis-
jes. Zijn ze niet lief gekleed?
Het orgel begint te spelen ;
we moeten nu niet praten.
Nu is de plechtigheid afge-
loopen. Zie hoe ze de bruid
en den bruidegom met rijst
bestrooien.
Wat beleekenl dal ?
Ik geloof, dat hel beieekent