Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
I should think her leinper will
be very sorely ti'ied, when she
is married to Jones. He laneies
he's got every ailment under
I he sun, and is always com-
plaining.
Poor girl ! how I pity her!
What shall I say when I meet
her? I can't congratulate her:
and 1 am afraid she'll never be
very happy with our f'riend
Jones.
Well we shall see, now 1 must
be off. 1 shall see you again
lo-morrow, and shall perhaps
be able to give you more news.
THE WEDDING.
What are the bells ringing so
for my good woman?
Don't you know Sir? Miss
i^rett is going to be married this
morning.
What Miss Brett of Milton Hall?
Yes sir, and they say the
gentleman is not half good
enough for her. I am so sorry.
Ik vrees dat haar humeur nog
al op de proef gesteld zal worden,
wanneer zij met Jones gehuwd
is. Hij beeldt zich in dat hij
alle kwalen van de wereld heeft,
en klaagt altijd.
Arme meid ! wat beklaag ik
haar !
Wat zal ik zeggen wanneer
ik haar ontmoet ? Feliciteeren
kan ik haar niet ; en ik ben
bang dat zij nooit gelukkig zal
zijn met onzen vriend Jones.
We zullen zien ; en nu moet
ik gaan. Morgen kom ik weer
bij u en dan zal ik waarschijn-
lijk in staat zijn, u meer bij-
zonderheden mee te deelen.
DE HUWELIJKSPLECHTIGHEID.
Waarom luiden de klokken
zoo, vrouwtje?
Weet ge dat niet, mijnheer?
Jutlrouw Brett gaat van mor-
gen trouwen.
Wat zegt ge ? JuH'rouw Brett
van Milton Hall ?
Jawel, mijnheer ; en men zegt
dat de man niet half goed ge-
noeg voor haar is. Het spijt
me zoo.