Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
He isn't rich: he isn't
handsome, and iie's lull ol'
complaints. •
Thai's true, but they say
he is very clever and laking
with the ladies.
I can't help thinking ol' his
wonderful luck, and feel quite
jealous. When did he propose ?
I believe il was last evening
at my aunt's parly.
And when are they going to
be married?
Ah, that I don't know.
How did you get lo hear the
news ?
I called to see my auni this
morning, and Ihey were all
talking about it.
Next lime I see Miss Breli
I shall look for the engagement
ring.
Whal son of a wife do you
think she'll make Jones?
From what lean hear, I should
say a very good one.
They say she is very amiable,
domesticated and sweet tem-
pered.
Hij is noch rijk, noch knap,
en vol kwalen.
Dat is waar, maar men zegt
dal hij zeer ontwikkeld is en bij
dames in den smaak valt.
Ik kan de gedachte aan zijn
wonderbaar fortuin maar niet
uil 'l hoofd zetten, en ben
waarlijk jaloersch. Wanneer heefi
hij haar gevraagd?
Gisteren avond op de partij
bij mijne tante, geloof ik.
En wanneer gaan ze trouwen?
Ja, dat weet ik niet.
Hoe hebt ge het nieuws ver-
nomen ?
Ik maakte van morgen eene
visite bij mijne tante, en daar
sprak een ieder er over.
Den eersten keer, dal ik Juf-
frouw Breit ontmoet, zal ik op
den verlovings ring lellen.
Denkt ge dal ze een goede
vrouw zal zijn voor Jones?
Naar 'i geen ik gehoord heb,
zou ik hel wel denken.
Men zegt dal zij zeer lief,
huiselijk en van een zacht hu-
meur is.