Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Yes I do, and wtio do you
think the young hidy is?
I can'l tell.
.Miss ISretl, tiie banker's
daughter.
Well I never! wiio would
have thought it?
Strange things hai)iH'n don't
they ?
I heard that only six weeks
ago, a son of one of the best
families in the county, and a
rising man loo, proposed to
her, and was rejected.
What was his name?
.Mr. St. John of Tenbury
Hall, his father was member
for P. last year: and is a man
of considerable means.
I am surprised thai she
rejected such a good offer, and
has accepted Jones.
So am I, and I can'l for
the life of me make out what
she could sei; in him to marry
him.
Wei zeker; en wie denkt ge
dat de jonge dame is?
Ik weet hel niet. (Ik kan 'i
niet zeggen).
Juffrouw Brett, de bankiers-
dochter.
Heb ik van mijn leven! Wie
zou dat nu gedacht hebben?
Er gebeuren vreemde dingen,
niet waar?
Ik heb gehoord dal nog maar
zes weken geleden een zoon
van een der voornaamste familiën
der gemeente, en nog wel een
veelbelovend jong mensch haar
gevraagd had en een blauwtje
had geloopen.
Hoe heette hij ?
De heer St. John van Ten-
bury Hall; zijn vader stond
als afgevaardigde voor P., ver-
leden jaar, en is een zeer
rijk man.
Het verwondert mij, dat zij
zulk eene goede partij van de
hand wees, en Jones heeft aan-
genomen.
Mij ook, en ik kan me nog
maar niet begrijpen, wat zij
in hem gezien heeft, om met
hem te huwen.