Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
some snow Jones, that will slop
the bleeding.
Thank you, you are very
kind; but it pains so.
I think ni go home now, I
have skated enough for to-day.
There's Jones going!
So he is, and I declare if
that Miss Brett is not going
with him!
Why they say all the young
fellows in the county are in
love with her.
I am not at all surprised.
She is a beautiful girl, and
as charming as she is beautiful.
Is she accomplished?
Yes, she has had a first
class education.
They say she sings divinely.
sneeuw wrijven, Jones; dat /al
hel bloeden doen ophouden.
Dank u wel, gij zijl wel
goed, maar dal doet zoo zeer.
Il< denk dal ik nu maar huis-
waarts zal keeren; ik heb ge-
noeg van 'l schaatsen rijden
voor van daag.
Daar gaat Jones!
Inderdaad, en waarlijk juf-
vrouw Brett gaal mei hem
mee.
-Men zegt dal alle jongelingen
in de gemeente op haar ver-
liefd zijn.
Dat verwondert nnj niels.
Zij is een mooi meisje,
en even beminnelijk als zij
schoon is.
Is zij welopgevoed?
Ja, zij heeft eene uitstekende
opvoeding genoten.
iMen zegt, dal zij goddelijk
Is her fat her very rich?
Yes, they say he is worth
40 or 50,000 pounds.
lie will be a lucky man
who gels her.
Do you think old Jones will
stand any chance?
Is haar vader zeer rijk?
Ja, hij wordt op 40 ä 50,000
pond geschal.
Een gelukkig man, die haar
zal krijgen.
Denkt ge dal de oude Jones
kans zal hebben.