Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Which do you like best, ska-
ling backwards or forwards?
I like ihe backward move-
menl besi, il is delightful.
Now let me see you make
the figure 8.
Oh, that's how you do il?
I will try and learn il.
I can skate very fast forwards,
faster perhaps than any body
here.
Shall you and I try?
All right.
You have won the race.
Now let's go and join the
others.
Halloa! there is old Jones
down, and his young lady with
him.
So he is!
Well Jones, what's the matter?
Oh dear, I think I have bro-
ken my nose! its bleeding ter-
ribly.
Yes, and the blood is all over
my dress.
Lei me rub vour nose with
Wal bevall u 't beste, acli-
teruil of vooruit rijden?
Ik houd het meest van de
achlerwaarlsche beweging: zij
is verrukkelijk
Laat me u eens eene 8 zien
maken.
O, doet gij 't zoo?
Ik wil zien of ik hel ook
kan leeren.
Ik kan zeer snel voorwaarts
rijden, misschien sneller dan
een der aanwezigen.
Zullen wij 't eens probeeren ?
Goed.
Gij hebt den wedstrijd ge-
wonnen.
Laien wij ons nu bij do
anderen aansluiten.
Hallo! Jones is gevallen met
zijne dame.
Ja, waarlijk!
Wel, Jones, wal scheelt er
aan?
Och heere, ik geloof dat ik
mijn neus gebroken heb; hij
bloedt vreeselijk.
Ja, en er is bloed over mijne
geheele japon gekomen.
Laat mij uw neus met wal