Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
1 can'i stop now, I'll Icll
you by and bye.
Do tell me now.
What a troublesome' fellow
you are!
It's the tall young lady with
the short jacket on.
Thank you, you can go now.
I'll be with you directly.
Your friend, .Mr. Jones, seems
to keep very close to miss Brett.
Yes, he's a dreadful fellow
afier the ladies!
Is he? then we must keej)
an eye on him.
I do believe he's after the
banker's daughter.
Do you?
I shouldn't think he will
stand much chance there.
Why not?
He seems such a Molly Coddle.
Well, we shall see.
Can you skate backwards?
Yes, can't you?
No, let me see how you do it ?
It is very difficult, but you
will soon learn it.
Ik kan nu niet wachten, 'k
zal 't je later wel vertellen.
Zeg het me nu maar.
Wat ben je toch een lastige
kerel.
Het is die lange jonge dame
met het korte jaquet.
Merci, nu kunt ge gaan.
Ik kom aanstonds bij u.
Uw vriend, de heer Jones,
schijnt zich dicht hij mejutl'r.
Brett te houden.
Ja, hij is erg met dames-
gezelschap ingenomen.
Zoo? dan moeten we een
oogje op hem houden.
Ik geloof waarlijk, dat hij 't
op de bankiersdochter voorzien
heeft.
Denkt u? (Zou u denken?)
Ik zou niet denken dat hij
bij daar veel kans heeft.
Waarom niet?
Hij schijnt zoo'n Jan Hen.
We zullen eens zien.
Kunt gij achteruit rijden?
Ja: gij niet?
Neen, laat me eens zien hoe
gij het doet?
Het is heel moeilijk, maar
ge kunt het spoedig leeren.