Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Look, there are the young
ladies getting over the stile.
Make haste, and I'll introduce
you: but for goodness' sake,
don't talk about your ailments.
Good morning, ladies, allow
me to introduce you to my
friend Mr. Jones.
How do you do?
How do you do Sir?
I think we had belter sit
down here and put our skates
on.
Yes that's a very nice place.
Allow me lo fasten your
straps, Miss Brett ?
Thank you Mr. Jones, you
are very kind.
How smooth the ice is.
Isn't it glorious?
Now Jones haven't you got
your skates on? make haste,
we want to be off.
Come here a moment, I want
lo speak to you.
Which is the banker's daugh-
ter?
Oh, you are after her, are
vou Jones?
Kijk, daar klimmen de jonge
dames juist het hekje over.
Spoed u, en ik zal u voor-
stellen ; maar spreek in 's he-
melsnaam niet over uwe kwalen.
Goeden morgen, dames, mag
ik zoo vrij zijn, u voor te
stellen aan mijn vriend, mijn-
heer Jones?
Hoe gaat het ?
Hoe maakt u het, mijnheer?
Mij dunkt we moesten hier
maar plaats nemen en onze
schaatsen aanbinden.
Ja, dat is eene heel ge-
schikte plek.
Mag ik u de schaatsen
onderbinden, mejuffrouw Rrett?
Dank u, mijnheer Jones, u
is wel vriendelijk.
Wat is het ijs glad.
Vindt u 't niet verrukkelijk?
Komaan, Jones, hebt ge nu
nog uwe schaatsen niet aan?
maak toch voort, we willen weg.
Een oogenblikje, 'k wou je
gaarne spreken,
Welke is de bankiersdochter?
O, is het je om haar te doen,
Jones?