Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
I shall go in and sit by the
fire.
What a coddle you'Jare Jones;
If you take such care of your-
self, you will always be deli-
cate.
I am out in all weathers,
and am as healthy as any man
can be.
I'll tell you what we'll do
Jones, I'll lend you a gun, and
we'll go and see if we can't
find a snipe or two.
You are very kind old boy,
but I never shoot, I am afraid
of accidents.
Well, you need not shoot but
come along with me.
Thank you I don't think I
will to day, I feel the cold so
much; and I have some writing
to do.
Very well, I must go alone,
good bye!
ON THE ICE.
Now Jones, we have got a
splendid morning, see how the
sun shines.
er genoeg van, hoor; ik ga
binnen bij 't vuur zitten.
Wat zijt ge toch een teer
popje, Jones; wanneer ge u
zóó in acht neemt, dan zult ge
altijd ziekelijk zijn.
Ik ga door alle weer en wind
en ben zoo gezond als er maar
iemand kan zijn.
Ik zal je eens zeggen wat
we zullen doen, Jones. Ik zal
je een geweer leenen en dan
zullen we eens gaan zien, of
we niet een paar snippen kun-
nen opsporen.
Ge zijt wel vriendelijk, mijn
waarde, maar ik schiet nooit,
ik ben bang voor ongelukken.
Welnu, je behoeft niet te schie-
ten; ga dan maar alleen mee.
Neen, dank je, vandaag liever
niet: de kou doet me zoo aan;
en ik moet nog schrijven ook.
Goed, dan ga ik alleen,
bonjour!
OP HET IJS.
We hebben prachtig weer van
morgen, Jones; zie hoe de zon
schijnt.