Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Now Jones, you had better
go to bed, I hope you'll be
belter in the morning.
Good night!
NEXT MORNING.
Good morning Jones, I hope
you feel better.
Thank you I had rather a
bad night. I could not get warm.
That's very strange.
You had no less than five
blankets on your bed.
That may be, but I think it
must have frozen very hard in
the night.
You are right, it was a black
frost (1). The ice is quite thick
on the lake.
If it freezes hard all day, we
shall be able to skate to morrow.
I don'i think I shall be able
to skate, if the ice does bear
to morrow, my legs ache so.
Your legs will be all right
after a brisk walk.
Nu, Jones, zou 'k maar gauw
naar bed gaan. Ik hoop dat ge
morgen ochtend beter zult zijn.
Goeden nacht!
DEN VOLGENDEN MORGEN.
Goeden morgen, Jones. Ik hoop
dat gij beter zijt.
Dank u. Ik heb geen heel
goeden nacht gehad. Ik kon
maar niet warm worden.
Dat is heel vreemd.
Ge hadt niet minder dan
vijf dekens op uw bed.
Heel wel mogelijk, maar ik
geloof, dat het van nacht heel
slerk gevroren heeft.
Gij hebt gelijk, het heeft ge-
vroren dat hel kraakt. Er ligt eene
dikke korst ijs in den vijver. (2)
Wanneer 't van daag hard
doorvriest, dan kunnen we
morgen schaatsen rijden.
Ik geloof niet dat ik zal kun-
nen rijden, al houdt het ijs
morgen ook; mijne boenen doen
me zoo zeer.
Na eene flinke wandeling zal
't met uwe beenen wel weer
terecht komen.
(1) A blacli fiost beteelcent eigenlijlc vorst zonder rijm.
(2) Kon ook vertaald worden: Het ijs in den vijver is lieel dilv.