Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
What a joker you are?
You are always making fun
of people.
Never mind old boy.
Don't think any more of
catching cold.
You'll be better after a good
dinner, and a glass of wine or
two.
What time will it be ready?
In about an hour.
I am ratlier hungry.
The ride has given me an
appetite.
That's a good sign.
Slay here a week, and you
will always be hungry.
There is the dinner bell
Are you not glad ?
Yes I am.
I thought so. Ah! ah !
Well, have you had a good
dinner ?
Do you feel all right now !
Yes, thank you.
I am verv comfortable.
Wat ben je toch een grap-
penmaker. (Je spot ook overal
mee !)
Je houdt iemand altijd voor
den mal.
Trek het je niet aan, oude
jongen.
Denk maar niet meer aan
kou vatten.
Een flink diner met een paar
glazen wijn zullen je wel weer
opknappen.
Wanneer denkt ge dat hel
klaar zal zijn ?
Over een uur ongeveer.
Ik heb nog al honger.
De rit heeft me eetlust ge-
geven.
Dat is een goed teeken.
Blijf hier eene week, en ge
zult altijd honger hebben.
Daar luidt de etensbel.
Zijt ge niet blij ?
Of ik ! (Ja, zeker).
Ik dacht het al, ha ! ha !
Wel, goed gegeten ?
Gevoelt ge u nu weer goed?
(Zijt ge nu weer opgeknapt ?)
Ja, dank u wel.
Ik ben weer heelemaal lekker.