Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
lu
Very well, in the meantime,
I'll make you a nice hot glass
of grog.
AFTERNOON.
It is beginning to clear up.
The sun is shining.
We hadn't much sun this
morning.
Didn't it rain !
Yes, but it is good for the
country.
It may be good for the country,
but it was not very good for
me.
Oh you must not mind a
little rain.
Next lime, you must take an
umbrella with you.
Wouldn't ynu look tine? I
can't help laughing when I
think of it!
It is all very well for you to
laugh; but if I am laid up for
six weeks, and have a long
Doctor's bill to pay, I am sure
I shan't laugh.
I am afraid your morning
ride will be the death of you !
Goed. Iniusschen zal ik u
een heerlijken warmen grog
klaar maken.
DES MIDDAGS.
't Begint op te klaren.
De zon schijnt.
Wij hebben van morgen niet
veel zon gehad.
Heeft het niet geregend !
Ja, maar 't is goed voor het
land.
Het moge dan goed voor 't
land zijn, voor mij was het
echter niet zoo goed.
Kom, kom, ge moet niet orn
een beetje regen geven.
Den volgenden keer moet ge
een regenscherm (parapluie)
meenemen.
Wat zoudt ge een mooi figuur
slaan. Ik moet al lachen, wan-
neer ik er aan denk !
Je hebt mooi lachen, maar
wanneer ik een week of zes
mijn bed moet houden en eene
groote doktersrekening heb te
betalen, dan zal ik zeker niet
lachen.
Ik vrees nog dat uw morgen-
ritje uw dood zal zijn!