Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
It is only half past ten.
Well, I'll just sing one, and
then we must go.
Thank you very much.
Good night.
Good night to you, I hope
you'll sleep well.
MORNING.
Good morning !
How have you slept?
I hope you had a good night.
Thank you, I slept remarkably
well.
I had a very good night.
I did not wake at all, till the
servant knocked at the door.
1 am glad to hear that.
I can never sleep in a
strange bed.
I generally lie awake half
the night.
That is very bad; I pity you.
What time do you generally
get up, when you are at home ?
I am rather an early riser.
I get up at six 'oclock in the
Nog maar half elf
Nu, dan zal ik één liedje
zingen en dan moeten we wer-
kelijk weg.
Dank u zeer.
Goeden nacht.
Insgelijks, 'k hoop, dal u goed
moogt slapen.
's MORGENS.
Goeden morgen.
Hoe hebt ge geslapen? (Wel
gerust ?)
Ik hoop, dat ge een goeden
nacht heb gehad.
Dank u, ik heb heerlijk ge-
slapen.
Ik heb een zeer goeden nacht
gehad.
Ik ben eerst ontwaakt, toen
de meid aan mijne deur klopte.
Dal verheugt me.
Ik kan nooit in een vreemd
bed slapen.
Ik lig gewoonlijk den halven
nacht wakker.
Dal is heel naar; ik beklaag u.
Hoe laat staat ge gewoonlijk
o|), wanneer ge thuis zijl?
Ik sla nog al vroeg op.
Des zomers sla ik om zes en