Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
up to be always talking about
his ailments, like his lather.
My dear fellow ! you wouldn't
know Jones now. He's quite a
diflferent character to what he
used to be.
Dear me! you surprise me.
Yes, he has become a fine
manly fellow, and is the delight
of all his quondam friends.
And how was Ihe wonderful
reformation brought about?
Nobody really knows, but I
beheve it was through (he in-
(luence of his wife, a most
charming woman, as you know.
A charming woman indeed!
and as good, I believe, as she
is charming. I only hope, I may
get such a wife.
And so do I.
But I must be going now, I
have an appointment at o'clock
this afternoon.
Will you come and have a bit
of dinner with me next Sunday?
Very well, what time do you
dine?
tot een man, die even als zijn
vader, altijd over zijne kwalen
zanikt.
Geloof mij, mijn waarde, je
zoudt Jones niet meer kennen.
Hij is een geheel ander mensch
dan vroeger.
Waarlijk ! je verbaast me.
Ja, hij is een flinke, man-
lijke kerel geworden, en is de
trols van al zijne vroegere
vrienden.
En hoe is die wonderlijke
bekeering in zijn werk gegaan?
Dat weet niemand in waar-
heid, maar ik geloof dat 't aan
den invloed zijner vrouw is toe
(e schrijven, eene allerbemin-
nelijkste vrouw, zooals je weet.
Ja, waarlijk eene beminne-
lijke vrouw, en ik geloof even
goed als lief. Ik hoop maar dal
ik zoo'n vrouw mag krijgen.
Nu, ik ook, hoor!
Maar ik moet nu weg; ik
heb eene afspraak voor van
middag 2 uur.
Kom je Zondag eens bij mij
eten ?
Heel graag, hoe laat dineer
je?