Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
pronounce Ihem.
Well, I'm sure I shall never
try. I speak a little French,
and find that quite difficult
enough. But come, De Lacy, tell
me what you have been doing
with yourself since I last saw
you.
Well! I can't say that I have
been enjoying myself quite as
much as you seem to have done.
I have been reading hard for
the Bar, and am now Barris-
ter at Law.
Allow me to congratulate you,
old fellow. I hope you'll be Lord
Chancellor one of these days.
Ah! ah! that's what old
Jones said, once.
Poor old Jones! how is he
getting on in his married hfe.''
Is he as namby pambyasever?
He is a father now! and has
a fine boy, the very image of
himself.
You don't mean to say so!
Well! I hope he vvon't grow
gelschen die ze nooit leeren
uitspreken.
Nu, ik weet zeker dat ik het
nooit probeeren zal. Ik spreek
een klein beetje Fransch, en
dat vind ik al moeilijk genoeg.
Maar komaan. De Lacy, vertel
me eens wat je gedaan hebt
sedert ik je 't laatst zag.
Nu, ik kan niet zeggen dal
ik me zoo goed geänmseerd heb
als jij schijnt gedaan te hebben.
Ik heb veel gestudeerd voor de
Balie en ben nu een rechtsge-
leerde. (advokaat).
Sta mij toe dat ik je geluk
wensch oude jongen. Ik hoop
dat ge 't nog lot Lord Kan-
selier (oppersten rechter) zult
brengen.
Ha, ha! dat is, wat die
Jones ook al gezegd heeft.
Arme Jones, hoe gaal het
met hem in zijn huwelijksleven ?
Is hij nog even sentimenteel
als altijd?
Hij is nu «Papa», en heeft
een flinken jongen, precies zijn
evenbeeld.
Wat je zegt. Nu, ik hoop
maar dal hy niet mag opgroeien