Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
that we have any thing that
can be compared to it in Eng-
land.
I am sure we haven't, and
then, what a lovely sea it is
at Scheveningen.
And how dit you manage
about the language?
Oh! I had no difficulty at
all about that. I found that
nearly everybody spoke English.
Yes! the Dutch are excellent
linguists. Most of the well-educa-
ted people, speak three or four
modern languages.
Yes, Dutch you see, is spoken
only in Holland. It is of no use
in other countries, except of
course the Dutch Colonies.
It is a very ugly language,
isn't it?
It may sound so to English
ears, but I find it a most m-
teresting language.
But isn't it very difficult to
pronounce?
Rather, it is very guttural,
and the g's are somewhat
awkward to pronounce. In fact
some English people never can
dat wij iels in Éngeland heb-
ben dat er bij vergeleken kan
worden.
Ik weel zeker van niet, en
bovendien wat is de zee schoon
te Scheveningen.
En hoe hebt ge je er met
de taal doorgeslagen?
Och, daar had ik volstrekt
geen moeite mee. Ik bevond,
dat bijna ieder Engelsch sprak.
Ja, de Hollanders zijn zeer
knaj) in talen; de meeste be-
schaafde lieden spreken er drie
of vier moderne lalen.
Ja, zie je, Hollandsch wordt
alleen in Nederland gesproken.
In andere landen is het van
geen nut, met uitzondering na-
tuurlijk van de Ned. Koloniën.
Het is eene zeer leelijke taal,
niet waar?
Dat mag zoo klinken voor En-
gelsche ooren, maar ik vind het
eene heel interessante taal.
Maar is zij niet erg moeilijk
uil te spreken?
Ja, nog al, er zijn zeer veel
keelklanken in en de g vooral
is moeilijk uittespreken. Om de
waarheid te zeggen zijn er En-