Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
Oh! I've been travelling for
the last two or three months.
I had never been abroad, and
thought I should like to see
something of foreign lands.
And what countries have you
visited ?
Well, I went first of all to
Holland.
And whal do you think of
that flat country of water and
mills?
Well, I must say that I was
delighted with Ihose parts of
il, that I visited.
01 course you went lo the
Hague?
Yes! I spent nearly a month
there.
A nice place, isn't it?
Nice isn't Ihe word; it is
simply charming.
I had no idea, there were
such lovely walks in Holland.
Of course you often went lo
Scheveningen?
Yes, whal a delightful drive
it is, from the Hague!
It is indeed. I don't think
Och, ik ben eene maand of
drie op reis geweest. Ik was
nog nooit buitenslatids geweest
en dachl zoo dat ik wel eens
wat van vreemde landen zou
willen zien.
En welke landen hebt ge
bezocht ?
In de eerste plaats Holland.
En hoe vind je dal vlakke
land van waler en windmolens?
Nu, ik moet zeggen dat ik
in verrukking hen geweest over
de plaatsen die ik bezocht heb.
Ge zijt natuurlijk ook in den
Haag geweest?
Ja, daar heb ik bijna eene
maand vertoefd.
Eene mooie plaats, hé?
Mooi is 't woord niel, zij is
eenvoudig prachtig.
Ik heb nooit kunnen denken
dat er in Holland zulke fraaie
wandelwegen waren.
Je gingt natuurlijk dikwijls
naar Scheveningen?
Ja, wal een heerlijke rit is
dat, van den Haag uit!
Ja, waarlijk. Ik geloof niel