Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
You're with your own dear
mother \ my precious !
Madam! your daugiiter must
be Icepl quiet! I thinii you had
better leave her with me, and
her husband for a lime. Sir!
help me, to carry your wife lo
her bed room, and will you
please, madam, give instructions
for a fire to be lit there imme-
diately?
But doctor, doctor! . . .
There is no time to be lost
madam, I must ask you to make
haste. Now sir, whatever you
do, you must keep your mother-
in-law out of the room.
Mary! Mary! go up stairs
lo your Mistress's room, and
light a fire there at once.
Oh ! my poor, dear Florrie!
my poor, dear Florrie, I'm afraid
I am going to lose her!
OLD FRIENDS.
Well Morris, my boy! how
are you? I haven't seen you for
an age. Where in the world
have you been?
Ge zijt bij je eigen lieve
moeder, mijn lieveling !
Mevrouvv, uwe dochter moet
heel kalm gehouden worden.
Ik geloof dat u beter deed als
u haar aan mij en haren man
overliet. Mijnheer, will u me
eens helpen om uwe vrouw naar
hare slaapkamer le dragen? en
wilt u, mevrouw, als 't u be-
lieft bevelen dat daar onmiddelijk
een vuurtje wordt aangelegd?
Maar, dokter, dokter! . .
Er is geen lijd te verliezen,
mevrouw, ik moet u verzoeken
haast le maken. Nu, mijnheer,
wat ge ook doet, u moet tracht-
ten uwe schoonmoeder builen
de kamer le houden.
Marie, Marie! ga naar boven
naar mevrouw's kamer, en leg
daar onmiddellijk vuur aan.
Ach God, mijne arme Flora,
mijne arme Flora? Ik vrees dal
ik haar zal verliezen!
OUDE VRIENDEN.
Hé, Morris, Kerel, hoe gaal
hel? 'k Heb je in een lijd niel
gezien. Waar in de wereld ben
je geweest?