Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
That's it! she's reviving. Now
rii try and pour a little brandy
down her throat.
Oh Charles! how rough you
are! Can't you be a little more
gentle? don't you see how very,
very ill your poor, dear wife is ?
My dear, good woman ! I wish
you'd be quiet, you'll drive me
mad presently.
Oh ! you cruel man ! you have
no feehng, you've a heart like
a stone!
I wish you'd be quiet, and
not make such a stupid of your-
self. Hub her hands. Oh! thank
goodness! here comes the doctor!
Oh doctor! dear doctor!
make haste! I think my poor,
dear, child is dying.
Don't be excited Madam!
pray don't be excited. Your
daughter will be all right pres-
ently. There you see, she's
coming round.
Oh mother dear, where am
I? I feel so ill. I'm in such
pain ?
den neus. Zie zoo! ze komt al
bij. Nu zal ik trachten haar
een beetje cognac in te gieten.
O, Karei, wal ben je ruw!
Kunt ge niet een klein beetje
zachter te werk gaan? Ziet ge
dan niet hoe ziek je arme, lieve
vrouw is?
Mijn goede, beste mevrouw,
ik wou toch dat ge stil waart,
ge maakt me zoo meteen nog
gek.
O, jij wreede man ! je hebt
geen gevoel, je hebt een hart
als een steen.
Ik wou dat u stil waart en
u niet zoo dwaas aansteldet.
Wrijf hare handen. Ha, god-
dank, daar komt de dokter!
O, dokter, lieve dokter, kom
gauw! Ik geloof dat mijn arm
kind gaat sterven.
Wees niet zoo opgewonden,
mevrouw! Ik bid u, wees niet
zoo opgewonden. Uwe dochter
zal zoo meteen wel weer beter
worden. Daar, ziet u? ze komt
al bij.
O, moederlief, waar ben ik?
Ik ben zoo ziek. Ik heb zoo'n
pijn!