Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Very well Jane! but you are
a very foolish girl.
Heel goed, Jane, maar ge
zijt eene dwaze meid.
Oh good gracious Charles!
Florrie has fainted. The poor
dear child has been frightened
to death. I am afraid you won't
have your wife very long. Wil-
liam ! Mary! Jane! run for the
doctor. Oh Charles! Charles!
I am afraid my poor child is
dying! Lay her gently on the
floor. Now make haste! fetch
the smelling bottle, and some
brandy. Oh dear me! my poor
child, my poor child whatever
shall I do?
Keep calm, mother, keep calm!
she'll come lo presently, and
the doctor will be here in a
minute or two.
Oh dear! oh dear! the poor
thing is dying! The shock has
been loo much for her. I wish
ihe doctor would come.
I wish you wouldn't be so
silly. Unloosen her dress, put
the smeUing bollle to her nose.
0, lieve deugd, Karei, Flora
is flauw gevallen. Het arme
lieve kind heeft zich een dood-
schrik op den hals gehaald. Ik
ben bang dat je je vrouw niet
lang zult hebben ! Willem!
Marie! Jane! loop gauw om
den dokter. O, Karei! Karei!
Ik vrees dat mijn arm kind
gaat sterven. Leg haar zachtjes
op den vloer. En nu vlug!
haal het reukfleschje en wat
cognac. Och heere, mijn arm
kind! wat moet ik toch in
's hemelsnaam beginnen ?
Houd u bedaard, moeder,
houd u bedaard I Ze zal zoo
meteen wel bijkomen, en de
dokter kan in een paar minuten
hier zijn.
Och heere, och heere! het
arme kind sterft! De slag is
te zwaar voor haar geweest.
Ik wou dal de dokter maar kwam.
Ik wou dat u niet zoo dwaas
waart. Maak hare japon los en
houd haar hel reukfleschje onder