Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
say, you haven't the spirit of a
mouse.
Dear me, M''® Brett! I thinic
you must have got out of bed
the wrong side. However, I don't
wish to quarrel with you. We'll
call the servants and see what
they have to say.
William! do you think any
body got into the house last
night ?
I shouldn't think so sir,
for all the doors were locked
when I got up this morning,
and all the windows closed.
But didn't you hear a noise
in the night, Wilham?
No sir! I heard nothing, but
then I sleep so heavily.
And you Mary! did you hear
nothing?
Yes sir. I was nearly dead
with fright. I most certainly
heard some one walking up and
down the first floor landing,
and Jane heard it too, didn't
you Jane?
Yes sir! I did hear il.
staan. Maar ik schaam me het
te moeten zeggen, je hebt nog
niet zooveel moed als eene muis.
Lieve deugd, mevrouw Brett,
het komt mij voor dat u met
't verkeerde been uit bed gestapt
zijt. Ik wil echter niet met u
twisten. We zullen de boden
roepen en hooren wat zij er
van weten.
Willem, denk je dat er van
nacht iemand kan hebben in-
gebroken ?
Ik zou het niet denken, mijn-
heer, want loen ik van morgen
opstond, waren alle deuren en
vensters gesloten.
Maar heb je van nacht geen
gerucht gehoord, Willem?
Neen, mijnheer, ik niet, maar
ik slaap zoo vast.
En jij, Marie, heb jij niets
gehoord ?
Jawel, mijnheer. Ik was haast
dood van angst. Ik ben over-
tuigd, dat ik iemand heen en
weer in de gang op de eerste
verdieping heb hooren loopen,
en Jane heeft het ook gehoord,
niet waar Jane?
Ja mijnheer, ik heb 't ge-