Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
drop more brandy dear, I feel
so cold.
Will you have a little?
No, thank you.
Well then lie down and go
to sleep.
I can't sleep any more lo-nighl
Charles, I am too upset.
Well, it's beginning to gel
light dear, and I fancy I hear
some of the servants aboul.
Don't you Ihink it may be
some of the robbers?
Dear me Florrie, how dread-
fully nervous you are, you
frighten yourself and me too.
Listen! isn't that the sireel
door bell?
Oh yes, Charles. Thai's the
milk man, I am so glad!
Now open the door and call
one of the servants.
Help me move the drawers
away then. Thai's right.
William! Mary!
I can't make anyone hear.
Call again Charles, they
must be up.
Bebbinkton. — Dialogues.
vreesd op de vlucht gegaan zijn.
Ik moei nog een klein dropje
cognac hebben, kind, ik ben
zoo koud.
Wil je ook wal hebben?
Neen, dank je.
Nu gaal dan maar liggen en
irachi le slapen.
Ik kan niel meer slapen van
nacht. Karei, ik ben le veel
geschrokken.
Het begint licht (e worden,
kind, en ik verbeeld me dat ik
de dienstboden al hoor.
Zou je niel denken dal hel
de dieven konden zijn?
Maar, Flora, wal ben je toch
vreeselijk zenuwachtig; je jaagt
je zelf en mij onnoodig schrik
aan. Luister, klinkl de huisbel
niet?
O, ja, Karei, dal is de melk-
boer. O, wat ben ik blij!
Open nu de deur maar, en
roep de boden.
Help me dan de lalafel ver-
zetten. Zoo is 't goed.
Willem! Marie!
Ze hooren mij niel.
Roep nog eens. Karei, zij
moeten op zijn.