Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
outside this time, Charles, I
don't like being so near the
door.
Pooh! pooh! Florrie, you are
ridiculously nervous. I don't
think, after all, it was any thing
but Ihe cat pattering up and
down, you're so very fanciful.
But Charles, I distinctly heard
a man's footsteps. It was so
very loud.
Well, pour me out a drop of
brandy, Florrie, and if the
noise comes again, I'll get out
and have a look.
Will it soon be getting light,
Charles ?
Yes dear, in about an hour's
time. It is 5 o'clock now. Some
of the servants gel up at 6,
don't they?
Yes.
Well you get into bed again,
and I'll sit up, and watch, I
don't hear the slightest sound
now. If there were robbers in
th'! house, they nmst have heard
us talking and gone away
frightened. I must have a httle
voor dezen keer vóóraan te
slapen, Karei, ik ben niet graag
zoo dicht bij de deur.
Kom, kom. Flora! ge zijl
bespottelijk zenuwachtig. Ik ge-
loof toch nog dal het niets
anders was, dan de kat die de
trap op en af liep. Je verbeeldt
je zoo veel.
Maar, Karei, ik heb dui-
delijk de voetslappen van een
man gehoord. Het klonk zoo
luid !
Nu goed; geef mij een dropje
cognac. Flora, en wanneer hel
geruchl weer begint, dan zal
ik opslaan en gaan zien.
Wordt het gauw dag. Karei?
Ja, kind, zoo wat over een
uur. Het is nu vijf uur. Enkele
van de dienstboden slaan om
zes uur op, niet waar?
Ja.
Nu goed, kruip dan maar
weer in bed; ik zal opblijven
en de wacht houden. Ik hoor
nu niel het minsie geluid
Wanneer er dieven in huis
waren, dan moesten ze ons
hebben hooren pralen en be-