Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
What shall we do? the door is
locked, isn't it Florrie?
Yes, but they can soon burst
it open. Hadn't you better go
out with your revolver in your
hand, and fire al theni ? perhai)s
some of the servants will hear,
and come to our assistance.
Yes dear, but there may be
three or four of them, and what
could I do amongst so many?
they would soon set lie me. I
will stop here and protect you.
Help me to place the chest of
drawers against the door, they
can't get in then.
But what about poor mamma ?
If any thing happened lo her,
I should never forgive you.
Oh your mother is in bed
and fast asleep, I am sure, and
I wish I were too! its awfully
cold standing here, isn't it?
let's get into bed again.
Would you mind sleeping
zullen we beginnen? De deur
is toch op slot, Flora?
Ja, maar ze kunnen ze gauw
openbreken. Zou 't niel beter
zijn als je er met je revolver
in de hand op afgingt, en er
op school? Misschien hooren de
dienstboden het dan wel, en
komen ons te hulp.
Ja, kind, maar er konden er
eens drie of vier zijn, en wal
zou ik alleen daar tegen be-
ginnen? Ze zouden me gauw
een kopje kleiner maken. Ik
wil hier blijven om jou te be-
schermen. Help me maar eens
om de latafel tegen de deur le
zetten, dan kunnen ze er niel
inkomen.
Maar die arme mama dan?
Wanneer haar iets overkwam,
dan zou ik hel je nooil ver-
geven.
O, je moeder ligt in bed,
vast te slapen, dat weet ik
wel, en ik wou dat wij 'i ook
deden! Het is een vreeselijk
koud baantje, om hier zoo te
slaan, vind je ook niel? Laat
ons weer naar bed gaan.
Zou 'i je kunnen schelen om