Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
I am just going to taiie a
stroll for half an hour or so,
if any one should call for me,
say I shall be back at 10 o'clock.
THE HAUNTED HOUSE.
Charles! Charles! what's that?
What's what?
Oh Charles, didn't you hear it?
I heard nothing dear, you're
dreaming.
I am not dreaming Jones!
I am wide awake.
Then it must be fancy, Florrie;
go to sleep again, I'm so sleepy,
that I cannot keep my eyes
open (yawns).
But Charles, there's somebody
in the house. I heard them walk-
ing in the passage.
The bedroom door is locked,
isn't it dear?
Oh, I'm sure I don't know
Charles! I feel so frightened!
Oh, listen! listen! there are foot-
steps coming up to our door.
Would you mind getting out
of bed Florrie, and seeing if the
door is locked?
Oh Charles, I daren't.
Ik ga nog een half uurtje
wandelen, indien er iemand voor
mij mocht komen, zeg dan dat
ik om tien uur terug zal zijn.
HET SPOOKHUIS.
Karei! Karei! Wat is dat?
Wat bedoel je?
O, Karei, heb je 't niet ge-
hoord?
Ik hoorde niets, kind; je
droomt.
Ik droom niet, Jones! Ik ben
helder wakker.
Dan is het verbeelding. Flora ;
ga maar weer slapen. Ik ben
zoo slaperig, dat ik mijne oogen
niet open kan houden (gaapt).
Maar Karei, er is iemand in
huis. Ik hoorde loopen in de
gang.
De slaapkamerdeur is toch
gesloten, niet waar?
O, hemel, ik weel het niet.
Karei! Ik ben zoo bang! Luis-
ter, luister! Daar komen voet-
stappen naar onze deur.
Zou je niet eens even hel bed
willen uitgaan. Flora, en zien
of de deur gesloten is?
O, Karei, dal durf ik niet.