Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Quite sure sir.
And you didn't forget to put
the stamps on?
No sir.
Well, it's very strange, I've
had no letter in answer to
mine!
Perhaps you'll have some
to-day sir.
How many deliveries in
London are there every day?
Oh, I couldn't tell sir. A
great many, the postman comes
round aboul every two hours,
but that's of course only with
letters from London and the
suburbs.
Well, don't fail to call at the
Post Office to-morrow morning,
and enquire if there are any
letters for me. Ifthere are,
bring them up to my bedroom,
as I shall be down rather late.
Now let me have some paper
and envelopes.
Yes sir.
And can you let me have
some sealing wax? Is there a
pillar box near here?
Yes sir, there's one just
round the corner.
Volkomen zeker, mijnheer.
En ge hebt niet vergeten er
postzegels op te plakken?
Neen, mijnheer.
Nu, het is vreemd, ik heb
geen antwoord op mijn brief
gehad.
Misschien ontvangt u het van
daag, mijnheer.
Hoevele bestellingen zijn er
iederen dag in Londen?
O, dat kan ik u niet zeggen,
mijnheer. Vele. De brievenbe-
steller komt hier zoowal om de
twee uren, maar dat is natuur-
lijk alleen met brieven van
Londen en omstreken.
Nu, vergeet vooral niet mor-
genochtend aan 't postkantoor
te vernemen of er ook brieven
voor mij zijn; en zoo ja, breng
ze dan op mijne slaapkamer,
want ik zal een beetje laat be-
neden komen. Geef me nu wat
papier en enveloppen.
Jawel, mijnheer.
En kunt ge mij ook een
stukje lak geven? Is er eeue
brievenbus dichtbij?
Jawel, mijnheer, juist om
den hoek is er eene.