Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
KM)
liearled: Ihe paiu will pass
away.
But Doctor, it's such a loiig
time passing away and I get no
rest night or day. Will you
please examine my heart again?
Very well, lake your things
off. xVly dear sir, there is nothing
wrong with your heart, but you
are of a very nervous tempera-
ment. Follow my directions and
youMi be all right in a day or so.
Do you really Ihink I shall.
Doctor?
Yes, don't be in the least
alarmed, you are perfectly sound,
and if you take care of yourself,
you may live to be an old man.
Thai's good news, Doctor, I
thought I was going to die.
THE POST OFFICE.
Will you please lell me where
the post oflice is?
The first turning lo tfie right,
and the second lo the left. It's
a large red building, you can-
not miss it.
inoedeloos worden; de pijn /al
wel weggaan.
iMaar dokter, het duurt zoo
lang voor dat het weggaat, en
ik heb nacht noch dag rust.
Wilt u mijn hart nog eens
onderzoeki'n ?
Och ja, kleed u maar eens
uit. Mijn waarde heer, daar
scheelt volstrekt niets aan uw
hart, maar ge zijt erg zenuw-
achtig. Volg mijne voorschriften
en ge zult binnenkort geheel
hersteld zijn.
Gelooft u dal waarlijk, dok-
ier?
Ja, maak u volstrekt niet
ongerust: ge zijt volkomen ge-
zond, en wanneer ge u in acht
neemt, kunl ge zelfs oud worden.
O, dat is goed nieuws, dok-
ter, ik dacht al, dat ik ging
sterven.
HET POSTKANTOOR.
Wilt u mij eens zeggen,
waar het postkantoor is?
Eerste straat rechts en dan
de tweede links. Hel is een
groot rood gebouw, ge kunt
het niet missen.