Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Oh, nolliing now!. you may
have to come and see me again.
Thank you, good morming.
THE SAME SUBJECT CON-
TINUED.
Oh Doctor, 1 am very very
ill! I Ihink 1 must have got
heart disease.
My dear sir, you alarm your-
self unnecessarily. Your heai't
was all right last time you
were here.
Bui my dear Doctor, I suffer
terribly, my heart doesn't seem
to beat al all, and there is
always such a gnawing pain
at il.
Did you take all the medi-
cine I gave you?
Yes.
And did you rub the lini-
ment in well, three or four limes
a day?
Yes, but it hasn't done me
a bit of good, I get worse every
day.
Well my dear sir, we must
persevere, and not be down
Och niets dezen keer! ü
komt me misschien nog wel
eens bezoeken.
Dank u, dag mijnheer.
HETZELFDE ONDERWERP'
VERVOLG.
Ach, dokter, ik ben heel,
heel ziek! Ik geloof dat ik
eene hartkwaal heb.
Mijn waarde heer, ge maakt
u noodeloos ongerust. Toen u
de laatste maal hier waan,
scheelde er niets aan uw hart
(was uw hart heel goed in orde).
Maar mijn beste dokter, ik
lijd vreeselijk; mijn hart schijnt
in 't geheel niel te kloppen, en
ik heb er allijd zoo'n knagende
pijn aan.
Hebt ge alle geneesmiddel(!n
gebruikt, die ik u gegeven heb?
Jawel.
En hebl ge u met het olielje
drie of vier maal per dag goed
ingewreven?
Jawel, maar 't heeft me niet
het minst geholpen, ik word
iederen dag erger.
Kom, kom, mijn waarde heer,
we moeten volharden en niel