Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
mv brain seems always ai work.
I'm afraid you have been
studying too much.
Yes, perhaps that is the case.
I am an author, and have been
wriiing a great deal lately.
Ah sir! it won't do ! it won't
do! the mind must have rest,
as well as the body. Now let
me examine your heart. There's
a little Neuralgia about it, you
must have caught cold.
Yes, I think I did a few
days ago.
Well, I'll give you a small
bottle of liniment to rub in
three or four times a day, and
some medicine to take, and I
think you'll be all right in a
few days.
Thank you, will you please
see that the directions are pro-
perly written on the bottles?
Certainly, we always do that.
And what have I (o pay you?
het schijnt alsof mijne hersenen
altijd aan 't werk zijn.
Ik ben bang dat u te veel
gestudeerd hebt.
Ja, dat is het misschien. Ik
ben schrijver en heb in den
laatsten tijd veel geschreven.
Ha, mijnheer, dal gaat niet,
dat gaat niet! De geest moet
rust hebben, zoowel als het
lichaam. Laat me uw hart
eens onderzoeken. Er is eene
kleine neuralgische aandoening;
u hebt zeker kou geval.
Dat kan wel zijn, een paar
dagen geleden.
Nu, ik zal u een olieije
geven waarmede gij u een
keer of drie, vier per dag
moei inwrijven, en wal medi-
cijnen om in te nemen, dan
zult u over een paar dagen
wel weer beter zijn.
Dank u; zult u zorgen dat
de gebruiks-aanwijzingen duide-
lijk op de flesschen worden
geschreven ?
Zeker, daar zorgen we altijd
voor.
En wat moet ik u betalen ?
(En wal ben ik u schuldig?)